Gea Grovenstein

Jarenlang ben ik in mijn werk deels op de automatische piloot, deels op karakter doorgegaan en structureel over mijn eigen grenzen gegaan. Geen tijd genomen om stil te staan totdat mijn lijf zei dat het mooi was geweest. Ik werd ziek, voelde me ziek en alle energie was eruit gelopen. Na jaren werkzaam te zijn geweest in een pittige managementfunctie kwam ik op een punt dat ik niet meer wist wat ik wilde, wie ik was, wat ik kon en wist ik vooral niet “hoe nu verder”. Ik herkende mezelf niet meer en voelde me radeloos.

Op advies van de bedrijfsarts was een medewerker uit mijn team doorverwezen naar Mind-Ware. Het introductiegesprek met Manon had ik zelf destijds gevoerd. Dat was een prettig gesprek geweest. De medewerker gaf aan dat ze er veel baat bij had. Toen de bedrijfsarts eenzelfde traject aan mij voorstelde was ik eerst sceptisch. Omdat ik een nuchter en concreet mens ben, had ik geen zin in een “zweverig” traject. Tijdens mijn eerste gesprek bleek de klik met Manon goed te zijn en bleek mijn scepsis onterecht. De aanpak geeft juist ook praktische handvatten. De begeleiding van Manon is heel prettig, heel persoonlijk en niet veroordelend. Gedurende het traject was er voldoende ruimte voor eigen wensen over het verloop. Langzamerhand kwam ik meer en meer uit mijn hoofd, leerde ik mijn valkuilen kennen en kreeg ik weer ruimte en zicht.

Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een besluit om definitief te stoppen met de managementfunctie die ik al 15 jaar vervulde en afscheid te nemen van mijn werkgever. Dat zorgde voor grote opluchting en ruimte om nieuwe wegen te gaan bewandelen.
Inmiddels ben ik wel weer werkzaam in een managementfunctie maar sta ik heel anders in mijn werk en dat is een mooi resultaat van het traject bij Mind-Ware. Ik sta dichter bij mezelf dan ooit, sta met beide benen op de grond, weet wie ik ben, weet wat ik kan en laat alles vol vertrouwen op mij afkomen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor Mind-Ware updates